Privacy en klachtenregeling

Als behandelaar houd ik, om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en te kunnen factureren en declareren, een registratie bij van je persoonlijk, administratieve en medische gegevens. Op deze registratie van gegevens is de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Ik draag zorg voor deze gegevens en bescherm je privacy, mede vanuit mijn beroepsgeheim. Als behandelaar bescherm ik mijzelf door aan te geven wat ik wel en niet behandel en wat mijn mogelijkheden en grenzen zijn. Er vindt zonder jouw toestemming geen uitwisseling van gegevens met derden plaats.

Je mag er van uitgaan dat ik als therapeut, docent, coach en trainer mijn vak zo goed mogelijk uitoefen. Heb je toch klachten over de behandeling of de manier waarop ik met je ben omgegaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor jezelf, voor anderen en voor de kwaliteit van zorg binnen mijn praktijk. Om te beginnen is het wenselijk een gesprek aan te gaan met mij. Ik streef ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht te laten plaatsvinden.

Het doel is de klacht goed helder te krijgen en samen met jou tot een oplossing te komen. Misschien is hiervoor een vervolggesprek nodig. Via de vereniging van oefentherapeuten VvOCM is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen, bij klachten over oefentherapie behandelingen. Wanneer wij er samen niet uitkomen.